De eerste stap is genomen. Een onderverdeling in albums komt er aan.